Hội nghị thông tin tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua

Sáng ngày 5/4/2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị thông tin tình hình trong nước và Quốc tế trong thời gian qua cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quán triệt triển khai một số nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Đến dự và triển khai một số nội dung tại Hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể các đồng chí CBQL, Chủ tịch công đoàn các cơ sở giáo dục về tham dự.

Sáng ngày 5/4/2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị thông tin tình hình trong nước và Quốc tế trong thời gian qua cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quán triệt triển khai một số nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Đến dự và triển khai một số nội dung tại Hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể các đồng chí CBQL, Chủ tịch công đoàn các cơ sở giáo dục về tham dự.

 

Đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên,Bí thư huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe đồng chí Vừa A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy truyền đạt các chuyên đề thời sự nổi bật trong nước cũng như của thế giới và khu vực. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới trong thời gian gần đây như: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản… Hội nghị còn được nghe thông tin về những diễn biến thực tế tình hình Biển Đông trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư huyện ủy đã phân tích những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biển đảo, giữ vững chủ quyền quốc gia cũng như công tác đối ngoại hiện nay.

 

Đồng chí đã đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”; đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, giải quyết các KNTC thuộc thẩm quyền; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghi

 

Qua Hội nghị thông tin tình hình trong nước và Quốc tế giúp các cán bộ, đảng viên ngành giáo dục và đào tạo được cập nhật những thông tin mới, để từ đó nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn hiện nay. Cũng từ nhận thức đó hiểu đúng về những vấn đề liên quan đến chủ quyền của Quốc gia Việt Nam nhằm tạo ra được định hướng tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./.


Tác giả: Vũ Thọ

Nguồn: Phòng GDĐT Điện Biên Đông

Bài viết liên quan