10/04/18  Tin tức từ Phòng  97
Sáng ngày 5/4/2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị thông tin tình hình trong nước và Quốc tế trong thời gian qua cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quán triệt triển khai một số nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Đến dự và triển khai một số nội dung ...