Trường PTDTBT-TH Tân Lập tổ chức khai xuân 2019

Chiều ngày 10 tháng 2 năm 2019 tức ngày 6 tháng giêng âm lịch. Tập thể các bộ công nhân viên chức trường PTDTbT-TH Tân Lập tổ chức khai xuân năm mới 2019.

Chiều ngày 10 tháng 2 năm 2019 tức ngày 6 tháng giêng âm lịch. Tập thể các bộ công nhân viên chức trường PTDTbT-TH Tân Lập tổ chức khai xuân năm mới 2019.

Đúng 14 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2019 tập thể các bộ công nhân viên nhà trường đã có mặt đông đủ và tổ chức khai xuân bằng trà nước và bánh kẹo. Đồng chí Lò Thị Bình - Hiệu trưởng nhà trước chúc tập thể nhà trường năm mới nhiều thành công mới.