Trồng cây xanh tạo bóng mát

Tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường tích cực tham gia trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan xanh đẹp cho nhà trường.

Tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường tích cực tham gia trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan xanh đẹp cho nhà trường.

Ngoài công việc giảng dạy,giáo viên nhà trường còn tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, nhằm tạo môi trường trong lành, xanh sạch đẹp cho các em thêm yêu trường, yêu lớp. Cùng như góp phần giáo dục cho các em biết cách chăm sóc cây và bảo vệ cây. Biết được ích lợi của việc trồng cây. Từ đó giúp các em có ý thức ngăn chăn những hàng vi chặt phá rừng.

Bài viết liên quan