Tổ chức trồng cây đầu xuân Mậu Tuất 2018

Thực hiện kế hoạch trồng cây đầu xuân Mậu Tuất 2018 của trường PTDTBT-TH Tân Lập. Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM phối kết hợp với CĐ nhà nhà trường phát động phong trào trồng cây để tạo dựng môi trường thân thiện .

Thực hiện kế hoạch trồng cây đầu xuân Mậu Tuất 2018 của trường PTDTBT-TH Tân Lập. Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM phối kết hợp với CĐ nhà nhà trường phát động phong trào trồng cây để tạo dựng môi trường học tập, thân thiện. Ngay từ buổi đầu khai xuân tất cả các cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường đều tich cực tham gia nhiệt tình.Với mục tiêu chung tay xây dựng cảnh quan nhà trường ngày càng thêm xanh - sạch - đẹp. Tạo cho các em có môi trường học tập trong lành, an toàn. Qua đó nhằm giúp cho các em hiểu được ý nghĩa của việc trồng cây và chăm sóc cây thường xuyên.