Tổ chức sinh nhật cho các em học sinh .

Hàng năm nhà trường thường xuyên phối kết hợp với chương trình phát triển vùng, các nhà bảo trợ tổ chức sinh nhật cho các em.

Hàng năm nhà trường thường xuyên phối kết hợp với chương trình phát triển vùng, các nhà bảo trợ tổ chức sinh nhật cho các em. Mỗi năm thường được tổ chức cho các em chung cho các em, Được chia làm hai lần trên một năm. Qua buổi sinh nhật các em được hiểu được ngày tháng năm sinh của mình. Từ đó các em có tinh thần thoải mái hơn, có ý thức chăm ngoan và luôn phấn đấu trong học tập.

Bài viết liên quan