Trường TH Tân Lập mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Tân Lập  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 01232 241 982. 

Email        : dbn-dienbiendong-thtanlap@edu.viettel.vn

Bài viết liên quan