Tiết học ngoại ngữ của lớp 3A2

Ngay từ khi các em được tiếp cận với môn học ngoại ngữ, các em hào hứng trong học tập. Các em tích cực luyện phát âm nhiều hơn.

Ngay từ khi các em được tiếp cận với môn học ngoại ngữ, các em hào hứng trong học tập. Các em tích cực luyện phát âm nhiều hơn. Những tiết học các sử dụng máy chiếu để hỗ trợ. Thì tiết học được sinh động hơn và thu hút được sự chú ý của các em, giúp các em tiếp thu bài tốt hơn.