Tháng Thanh Niên

Tháng 3 tháng của thanh niên  còn chờ gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy lên ngọn lửa khát khao cống hiến. Tháng 3 là tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước . 

TUỔI TRẺ THANH NIÊN CỦA XÃ HÁNG LÌA

Tháng 3 tháng của thanh niên còn chờ gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy lên ngọn lửa khát khao cống hiến. Tháng 3 là tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước . Cùng thanh niên cả nước góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần lao động. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗ i ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ. Khẳng định Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó. Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

“Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đoàn viên thanh niên phải biết phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân; phải dám dấn thân vào những việc mới, việc khó; việc đột phá những việc đòi hỏi khó khăn, gian khổ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những việc đòi hỏi khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ để tiên phong đi vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những việc vì cộng đồng, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, ... Đoàn xã Háng Lìa đã kết hợp với 14 chi đoàn thôn bản và 3 chi đoàn nhà trường tổ chức buổi trồng cây dọc 2 bên đường từ trụ đương chính vào trụ sở UBND xã Háng Lìa, đã trồng được 8 cây dừa, 77 cây ban. 100% đoàn viên tham gia tích cực và đạt hiệu quả.

Người viết: Quàng Văn Tân

Bài viết liên quan