Phong trào thi đua xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp

  • đẩy mạnh phong trào thi đua, năm học 2018-2019 trường PTDTBT-TH Tân Lập không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp- an toàn”. Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường hiểu được việc xây dựng, giữ gìn trường lớp xanh- sạch- đẹp.

THI ĐUA XÂY DỰNG TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP

  • đẩy mạnh phong trào thi đua, năm học 2018-2019 trường PTDTBT-TH Tân Lập không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp- an toàn”. Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường hiểu được việc xây dựng, giữ gìn trường lớp xanh- sạch- đẹp.

Ngoài việc chỉ đạo công tác dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trương. Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc chỉ đạo việc tạo dựng cảnh quang trường lớp xanh sạch đẹp để tạo môi trường học tập thân thiện nhằm giúp các em có môi trường học tập tốt hơn. Nhờ sự quan tâm của ngành, sự hỗ trợ từ chương trình phát triển vùng Điện Biên Đông và sự góp sức của tập thể giáo viên nhà trường. Trường PTDTBT-TH Tân lập ngày càng xanh hơn và đẹp hơn. Ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường không ngừng đẩy mạnh phong trào tới các lớp về việc xây dựng tạo cảnh quang trường lớp. Sau những giờ học trên lớp các em học sinh còn được thi đua chăm sóc cây xanh, bồn hoa của lớp.

Với mục tiêu xây dựng trường học xanh, sạch đẹp. Trong năm nhà trường đã được sự hỗ trợ của ngành và chương trình phát triển vùng Điện Biên Đông nhà trường đã có khu ở nội trú của học sinh khang trang và sạch đẹp hơn. Sân trường cũng đã được làm mới đáp ứng được việc học tập và vui chơi cho các em. Sáng nào cũng vậy, tất cả các giáo viên nhà trường đều đến trường sớm hơn để làm vệ sinh sân trường, phòng học. Các em học sinh đã được thầy cô giáo thường xuyên nhắc nhở, phải giữ gìn vệ sinh trường lớp nên các em cũng thành thói quen. Khi các em nhìn thấy mẫu giấy vụn là các em nhặt ngay và bỏ vào thùng rác. Các em còn có trách nhiệm chăm sóc bồn hoa và cây xanh nên trường lớp lúc nào cũng sạch đẹp.