Những hoạt động của học sinh sau mỗi chiều tan lớp

Sau những giờ học trên lớp, các em học sinh của nhà trường lại nô nức phấn khởi cùng các thầy cô giáo tiếp tục công việc chăm sóc bồn hoa và vườn rau của lớp mình. 

Sau những giờ học trên lớp, các em học sinh của nhà trường lại nô nức phấn khởi cùng các thầy cô giáo tiếp tục công việc chăm sóc bồn hoa và vườn rau của lớp mình. 

Các em học sinh của nhà trường không chỉ được tiếp thu kiến thức trong sách vở, mà còn được thầy cô giáo hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa như chăm sóc vườn rau, chăm sóc bồn hoa, các hoạt động vui chơi...

Thầy cô giáo xem học sinh như con của mình, tận tình quan tâm chăm sóc các em từng giấc ngủ, đến các hoạt động học tập và vui chơi, đều được thầy cô hướng dẫn tận tình. Nhiều em gia đình còn khó khăn thầy cô giáo sẵn sàng san sẻ đồng lương ít ỏi của mình để mua thêm cho các em cái quần, cái áo hay là đôi dép... Các em được thầy cô giáo thường xuyên nhắc nhở về cách vệ sinh các nhân, để phòng tránh được một số bệnh thông thường. Các phòng tránh những tai nạn không đáng có thể xẩy ra.