Họp phụ huynh

Để làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, cũng như công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Để đảm bảo tốt chất lượng giáo dục mà nhà trường đã đề ra chỉ tiêu, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.

Để làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, cũng như công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Để đảm bảo tốt chất lượng giáo dục mà nhà trường đã đề ra chỉ tiêu, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2018 ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi họp phụ huynh lần thứ 3, với mục đích nhắc nhở phụ huynh quan tâm thúc đẩy việc học của con em mình tốt hơn. Trong buổi họp đồng chí hiệu trưởng nhà trường đã khái quát lại các chỉ tiêu thi đua để cho các bậc phụ huynh nhớ lại để động viên thúc đẩy việc học của các em. Các chỉ tiêu, các kế hoạch thực hiện đã được các bậc phụ huynh nhất trí và dơ tay biểu quyết cao. 

     Mong rằng cùng với sự nỗ lực của các giáo viên chủ nhiệm, cùng với sự kết hợp đôn đốc của các bậc phụ huynh. Các em ngày càng có ý thức phấn đấu học tập tốt hơn.