Hội thi giảng cấp trường

Để đánh giá chất lượng giảng dạy của các giáo viên trong toàn trường, đẩy manh phong trào thi đua dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Để đánh giá đúng chất lượng giảng dạy của giáo viên trong năm học 2018-2019. Trường PTDTBT - TH Tân lập tổ chức hội thao giảng học kỳ II năm học 2018-2019.

 

 

Để đánh giá chất lượng giảng dạy của các giáo viên trong toàn trường, đẩy manh phong trào thi đua dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Để đánh giá đúng chất lượng giảng dạy của giáo viên trong năm học 2018-2019. Trường PTDTBT - TH Tân lập tổ chức hội thao giảng học kỳ II năm học 2018-2019, ngay từ đầu tháng 3.

                                                                                               Ảnh: Tiết học Mỹ thuật của lớp 5A1    

 Thông qua các tiết dự giờ của các giáo viên, phải nhìn nhận đánh giá rằng giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị, cũng như việc nghiên cứu bài trước khi lên lớp. 

                                                                            Ảnh: Tiết học thể dục của học sinh 4A2

Nhà trường có 18 giáo viên, qua hội thi cấp huyện năm học 2018 - 2019 nhà trường có 4 đồng chí tham dự giáo viên dạy giỏi cấp huyện thì đề đạt được cả 4 đồng chí. Một đồng chí giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cấp trường hầu hết 100%  các đồng chí được đánh giá về xếp loại chuyên môn khá và giỏi. Mặc dù công tác giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.