HOẠT ĐỘNG VUI XUÂN

Ngày 22 tháng 02 năm 2018, trường PTDTBT-TH Tân Lập tổ chức các hoạt động vui xuân cho các em học sinh, nhằm tạo sự thoải mái cho các em

Ngày 22 tháng 02 năm 2018, trường PTDTBT-TH Tân Lập tổ chức các hoạt động vui xuân cho các em học sinh, nhằm tạo sự thoải mái cho các em. Tạo không khí vui tươi đầu xuân cho các em. Các em học sinh tham gia nhiệt tình. Các trò chơi thu hút được nhiều học sinh tham gia như: Kéo Co, Đã Cầu. Thầy cô giáo thì tổ chức giao lưu bóng chuyền