Hoạt động ngoại khóa TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH

Chiều ngày 12/4/2019 tổng phụ trách liên đội trường PTDTBT-TH Tân Lập, đồng chí Đinh Thị Hảo cùng với giáo viên nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh nhà trường. Với mục tiêu tăng cường thêm vốn Tiếng Việt cho các em. Tổng phụ trách đội đã tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa Tăng Cường Tiếng Việt cho các em. 

Chiều ngày 12/4/2019 tổng phụ trách liên đội trường PTDTBT-TH Tân Lập, đồng chí Đinh Thị Hảo cùng với giáo viên nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh nhà trường. Với mục tiêu tăng cường thêm vốn Tiếng Việt cho các em. Tổng phụ trách đội đã tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa Tăng Cường Tiếng Việt cho các em. 

Tổng phụ trách đội đã xây dựng kế hoạch và nội dụng, đã tổ chức cho các em tìm hiểu thêm một số vốn từ trong Tiếng Việt, Giúp các em có thêm kiến thức Tiếng Việt để các em vận dụng vào trong việc học tập.