Giờ tự học của các em học sinh

Đêm nào cũng vậy, ngoài giờ học chính khóa ngày hai buổi, các em học sinh nội trú trường PTDTBT- TH Tân Lập còn được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của các thầy cô. Ngoài việc giảng dạy cho các em tiếp thu kiến thức, thầy cô còn chăm sóc cho các em từ bữa ăn giấc ngủ. Hầu hết các em đều xa gia đình, về đây ở nội trú để học tập. Được sự hỗ trợ của Đảng, nhà nước cho các em học sinh bán trú về tiền ăn, cấp gạo. Nhờ đó mà chất lượng bữa ăn của các em được đảm bảo. Bên cạnh đó các thầy cô ở nơi đây còn quan tâm chăm sóc cho các em học sinh. Coi các em như con của mình. Nhiều học sinh gia đình còn khó khăn, nhiều bậc phụ huynh còn chưa quan tâm tới việc học tập của các em. Nhưng vì yêu nghề mà các thầy cô giáo không ngai khó khăn, ngày đểm chăm lo cho các em. Em nào không có bút, không có dép... thầy cô sẵn sàng trích đồng lương ít ỏi của mình để mua cho các em. Với mục tiêu, mong cho các em vui khỏe và học tập tốt, để sau này thành người có ích cho xã hội. Để xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

Ngoài việc giảng dạy cho các em tiếp thu kiến thức, thầy cô còn chăm sóc cho các em từ bữa ăn giấc ngủ. Hầu hết các em đều xa gia đình, về đây ở nội trú để học tập. Được sự hỗ trợ của Đảng, nhà nước cho các em học sinh bán trú về tiền ăn, cấp gạo. Nhờ đó mà chất lượng bữa ăn của các em được đảm bảo. Bên cạnh đó các thầy cô ở nơi đây còn quan tâm chăm sóc cho các em học sinh. Coi các em như con của mình. Nhiều học sinh gia đình còn khó khăn, nhiều bậc phụ huynh còn chưa quan tâm tới việc học tập của các em. Nhưng vì yêu nghề mà các thầy cô giáo không ngai khó khăn, ngày đểm chăm lo cho các em. Em nào không có bút, không có dép... thầy cô sẵn sàng trích đồng lương ít ỏi của mình để mua cho các em. Với mục tiêu, mong cho các em vui khỏe và học tập tốt, để sau này thành người có ích cho xã hội. Để xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

                                                                                         Ảnh:  Giờ ôn bài buổi tối của các em

                                                                                                                    Ảnh: Giờ ca múa hát.

                                        Ảnh: Các em cùng nhau đọc sách, báo

                                                                                                              Ảnh: Học sinh đá bóng

                                                                                                               Ảnh: Các em chăm sóc vườn rau