Giờ học thể dục

Tiết học thể dục giúp các em rèn luyện sự dẻo dại và rèn luyện sức khỏe cho các em. Trong những tiết học thể dục các em được tập luyện các động tác thể dục đối với lứa tuổi của các em. Các em được rèn luyện sự khéo léo và nhịp nhàng của từng động tác.

Tiết học thể dục giúp các em rèn luyện sự dẻo dại và rèn luyện sức khỏe cho các em. Trong những tiết học thể dục các em được tập luyện các động tác thể dục đối với lứa tuổi của các em. Các em được rèn luyện sự khéo léo và nhịp nhàng của từng động tác.

Trong tiết học được thầy giáo Lò Văn Sơn hướng dẫn chỉ đạo kỷ thuật từng động tác. Ngoài những tiết học trên lớp, tiết học thể dục giúp các em rèn luyện sức khỏe, Các em được hoạt động thân thể , để giúp cơ thể các em được phát triển một cách tốt hơn. Các em hiểu được ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao để bảo vệ sực khỏe. Có sức khỏe thì mới học tập tốt các môn học khác được.