Dự giờ thăm lớp

Với mục tiêu năng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong công tác giảng dạy của đội ngũ nhà giáo. Ban giám hiệu nhà trường không ngừng dự giờ thăm lớp và tư vấn rút kinh nghiệm cho từng giáo viên trong việc giảng dạy.

Với mục tiêu năng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong công tác giảng dạy của đội ngũ nhà giáo. Ban giám hiệu nhà trường không ngừng dự giờ thăm lớp và tư vấn rút kinh nghiệm cho từng giáo viên trong việc giảng dạy. Nhà trường thường xuyên tổ chức dự giờ tới tất cả các đồng chí giáo viên, đặc biệt là những đồng chí còn hạn chế trong việc vận dụng các phương pháp dạy học mới.

 Ban giám hiệu nhà trường cùng với các tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm cho các đồng chí giáo viên. Qua những tiết dự giờ đó nhằm tư vấn và rút kinh nghiệm cho giáo viên làm tốt hơn trong công tác giảng dạy. Để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tập của nhà trường.