Đồng chí Bùi Ngọc La chúc tết nhà trường

Ngày 05 tháng 02 năm 2018 đồng chí Bùi Ngọc La - chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông và các đồng chí trong đoàn tới chúc tết 

Ngày 05 tháng 02 năm 2018 đồng chí Bùi Ngọc La - chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông và các đồng chí trong đoàn tới chúc tết cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường. Đồng chí thay mặt các đồng chí lãnh đạo ủy ban huyện chúc tập thể nhà trường một năm mới sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018

Đồng chí Bùi NGọc La và các đồng chí trong đoàn chúc tết