Điểm trường Huổi Va B

Điểm trường Huổi Va B là một điểm trường lẻ thuộc trường PTDTBT-TH Tân Lập. Cách trường chính 18 km. Đường đi lại khó khăn đèo đốc.

Điểm trường Huổi Va B là một điểm trường lẻ thuộc trường PTDTBT-TH Tân Lập. Cách trường chính 18 km. Đường đi lại khó khăn đèo đốc. Mặc dù đi lại khó khăn, nhưng vì nhiệm vụ giáo dục, vì học sinh thân yêu. Mà thầy cô giáo ở điểm bản này không ngai khó khăn vất vả. Ngày đêm vẫn miệt mài nghiên cứu bài giảng để đưa con chữ đến với các em một cách dễ hiểu nhất. 

Năm học 2018-2019 điểm trường Huổi Va B có một lớp ghép 1+2 với số lượng học sinh là 24 em đều là con em  của bản, do thầy giáo Tòng Thanh Phong đảm nhiệm. Mặc dù cách xa trung tâm xã 18 km, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ. Thầy đã làm khắc phục mọi khó khăn để giảng dạy cho các em và dựng xây, tô điểm cho điểm trường ngày càng sạch đẹp.