Công tác tạo dựng cảnh quan trường lớp

Tập thể giáo viên nhả trường ngoài việc nỗ lực phấn đấu trong dạy học. Giáo viên nhà trường còn nỗ lực phấn đấu tạo dựng cảnh quan trường lớp ngày càng xanh và đẹp.

Tập thể giáo viên nhả trường ngoài việc nỗ lực phấn đấu trong dạy học. Giáo viên nhà trường còn nỗ lực phấn đấu tạo dựng cảnh quan trường lớp ngày càng xanh và đẹp.

                     ( Ảnh: Giáo viên đang xây dựng bậc lên khu bán trú )

Ngoài việc lên lớp, tập thể giáo viên nhà trường luôn có trách nhiệm trong việc tôn tạo cảnh quan nhà trường. Các thầy giáo thì tham gia xây dựng, các cô giáo thì tích cực chăm sóc bồn hoa, hướng dẫn các em chăm sóc hoa và cây xanh.