Công tác chăm sóc rau của học sinh

Sau giờ học, cô và trò nhà trường tổ chức chăm sóc vườn rau. Để cung cấp rau xanh vào bữa ăn hàng ngày.

 

 

Cô và trò chăm sóc và thu hoạch rau