Các em tham gia lao động chăm sóc rau

Hàng ngày ngoài việc học trên lớp, các em được thầy cô chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, công việc vệ sinh cá nhân.

Hàng ngày ngoài việc học trên lớp, các em được thầy cô chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, công việc vệ sinh cá nhân.Ngoài ra các em còn được hướng dẫn các kỹ năng sống, các công việc giúp cho các em có ý thức chăm chỉ trong lao đông. Sau khi tan học buổi chiều trên lớp. Các em được thầy cô giáo hướng dẫn kỷ thuật trồng và chăm sóc rau , hoa. Tao cho các em được hứng khởi, giải lao ngoài giờ học ở trên lớp.