Thi kéo co giữa các lớp

Để giáo dục cho các em tinh thần đoàn kết, gắn bó và tích cực trong việc rèn luyện sức khỏe để học tập tôt. Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân 22/12/2018. Trường PTDTBT-TH Tân Lập ngoài giờ học tập trên lớp. Nhà trường còn tổ chức cho các lớp tham gia các cuộc thi như kéo co, văn nghệ, đá bóng, đã cầu để chào mừng. Các tập thể lớp cũng như các cá nhân các vận động viên học sinh tham gia nhiệt tình và hào hứng.