Xây dựng trường học thân thiện

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một trong những phong trào được trường PTDTBT TH Tân Lập hết sức chú trọng. Nhờ triển khai tốt nội dung của phong trào nên nhà trường đã xây dựng được một môi trường giáo dục hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hiệu quả từ phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một trong những phong trào được trường PTDTBT TH Tân Lập hết sức chú trọng. Nhờ triển khai tốt nội dung của phong trào nên nhà trường đã xây dựng được một môi trường giáo dục hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Xác định đây là một phong trào có tác động tích cực đến các nội dung của phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", hầu hết cán bộ, giáo viên của nhà trường đã nêu cao tinh thần học tập, đầu tư công sức, trí tuệ để nâng cao hiệu suất công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong mỗi môn học, giáo viên luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, gây hứng thú, giảm bớt căng thẳng cho học sinh trong học tập. Nội dung giáo dục kỹ năng sống đã được lồng ghép vào các môn học, các hoạt động GDNGLL, các hoạt động tập thể và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoại khoá, đưa vào dạy những kỹ năng cơ bản cho học sinh như: làm việc theo tổ, nhóm trong học tập và hoạt động khác, kỹ năng tự bảo vệ trước các tình huống phức tạp, ý thức giữ gìn an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ...

Với mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, trong hoạt động chuyên môn, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh và thực tế địa phương. Hầu hết giáo viên đã tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, tăng cường tổ chức thao giảng, hội giảng, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn; đồng thời đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động của học sinh trong học tập.

Không chỉ quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn chú trọng đến việc tổ chức nhiều hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, trong đó, tăng cường các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh. Việc tổ chức các hội thi như hội khỏe Phù Đổng, thi văn nghệ, thi báo ảnh, báo viết chào mừng các ngày lễ lớn ...

Đến nay, hệ thống lớp học, khuôn viên trường lớp ngày càng xanh - sạch - đẹp thông qua việc tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia trồng cây xanh, trang trí lớp học, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, xây dựng các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn ...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh, nhà trường đã từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về chất lượng, tận tâm, nhiệt huyết với nghề và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện cho học sinh vui chơi, học tập.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động để chăm sóc tốt cho 174 học sinh bán trú, nhà trường còn thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, phát triển ngôn ngữ, thẩm mỹ, tạo cho trẻ có kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, tự tin.

Người viết: Nguyễn Xuân Sơn

Bài viết liên quan