Thông tin chi tiết:
Lò Văn Sơn
P.Chủ tịch Công Đoàn Lò Văn Sơn
Ngày tháng năm sinh 02/03/2018
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01692059723
Email
Mạng xã hội