Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Oanh
Chủ tịch Công Đoàn trường Đỗ Thị Oanh
Ngày tháng năm sinh 21/03/2018
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0989283962
Mạng xã hội