Thông tin chi tiết:
Trần Danh Toàn
P. Hiệu trưởng Trần Danh Toàn
Ngày tháng năm sinh 02/09/1979
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0362221339
Mạng xã hội