Huy động cộng đồng tham gia phối hợp giáo dục năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học

         Sự huy động cộng đồng tham gia vào việc giáo dục năng lực, phẩm chất học sinh là một yếu tố không nhỏ góp phần lớn thắng lợi của nhà trường trong việc giáo dục các năng lực, phẩn chất cho các em.

Huy động cộng đồng tham gia phối hợp giáo dục năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học

Sự huy động cộng đồng tham gia vào việc giáo dục năng lực, phẩm chất học sinh là một yếu tố không nhỏ góp phần lớn thắng lợi của nhà trường trong việc giáo dục các năng lực, phẩn chất cho các em. Nhằm giúp học sinh tiểu học hình thành và phát triển tốt về mọi năng lực, phẩm chất một cách tốt hoàn thiện để trở thành những người con ngoan của gia đình, giúp các em tránh được những có ý thức tránh xa được những mặt xấu của xã hội. Tạo điều kiện cho các em hình thành và phát triển tốt về nhân cách đạo đức, phẩm chất tốt để sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong các mối qua hệ xã hội có nhiều mối quan hệ phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển và hình thành năng lực phẩm chất của các em. Do đó cần phải huy động mọi người trong cộng đồng cần phải tham gia phối hợp để giáo dục năng lực, phẩm chất cho các em.

Ý nghĩa của việc phối hợp các năng lực giáo dục đã được Bác Hồ nhắc tới là: “ Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn” .

Như chúng ta đã biết, thực tế trong môi trường xã hội mà các em sống, học tập và phát triển. Bên cạnh những tác động tốt, các ảnh hưởng tích cực luôn tồn tại và ẩn chứa những mối nguy hại đến sự phát triển năng lực và phẩm chất của các em. Với những sự hiếu động của các em, do đó các em dễ bắt chước và làm theo những thói quen xấu, tác động không nhỏ đến sự phát triển phẩm chất của các em. Nhất là khi thiếu sự tham gia đúng đắn, thiếu sự thống nhất giữa nhà trường và cộng đồng xã hội thì hậu quả xấu trong giáo dục sẽ được xuất hiện, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trong thực tiễn giáo dục cho thấy sự thống nhất giữa nhà trường và cộng đồng, đặc biệt là gia đình được xem là nguyên tắc có tính đảm bảo cho hoạt động giáo dục cho các em hình thành tốt về năng lực, phẩm chất. Tạo điều kiện tốt cho các em phát triển về năng lực, phẩm chất một cách trọn vẹn nhất.

Trong việc huy động cộng đồng tham gia phối hợp giáo dục năng lực, phẩm chất cho các em học sinh ở lứa tuổi tiểu học có vai trò không nhỏ, tác động tốt đến các em. Sự huy động cộng đồng để giáo dục các năng lực và phẩm chất cho các em là một việc làm rất cần thiết. Gia đình, cộng đồng nơi các em sinh ra, lớn lên và hình thành nhân cách của mình. Ảnh hưởng giáo dục của gia đình mà trẻ tiếp thu đầu tiên và sớm nhất. Các em được ở trong một môi trường tốt, nơi cộng đồng có nhiều tấm gương tốt, để các em được noi theo mà học tập và được gia đình cộng đồng giáo dục nhắc nhở thì các em sẽ được tiếp thu và học được các năng lực, phẩm chất tốt.

Để làm tốt được việc huy động cộng đồng đều tham gia vào việc giáo dục năng lực, phẩm chất cho các em học sinh tiểu học. Bước đầu đơn vị nhà trường cần tổ chức nhiều buổi hội thảo lấy ý kiến xây dựng một cách chung nhất, xây dựng một kế hoạch cụ thể để triển khai tới mọi người trong cộng đồng mà các em sinh sống hiểu rõ được tầm quan trong trong việc tham gia giáo dục năng lực, phẩm chất cho các em. Để cộng đồng tham gia giáo dục các em môt cách tích cực thì cần phải phối kết hợp với cấp Đảng ủy của địa phương, các già làng, trưởng bản để cùng xây dựng và thực hiện việc giáo dục các em. Đưa ra những gia đình điển hình trong việc có nhiều con ngoan, hiếu thảo. Những dòng họ có nhiều thành tích trong việc học tập để nêu gương cho các em biết được để phấn đấu noi theo. Qua đó giáo dục cho các em tránh được những mặt trái của xã hội, các em biết lên án và đẩy lùi được những hành vi trái với đạo đức của con người.

Nói tóm để làm tốt việc huy động cộng đồng tham gia phối hợp giáo dục năng lực, phẩm chất cho học sinh tiểu học là việc làm hết sức quan trong trong việc giáo dục trẻ. Nhà trường cần phải thường phối kết hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, các hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng cùng chung sức giáo dục các em một cách tíc cực nhằm hình thành cho các em nhiều hành vi tốt. Đơn vi nhà trường cần phải thường xuyên nắm bắt tình về những biểu hiện lệch lạc của những học sinh chưa ngoan để có biện pháp phối kết hợp giáo dục các em, định hướng cho các em đi đúng theo mục tiêu tốt đẹp của giáo dục.Tạo tiền đề, nền tảng về năng lực, phẩm chất cho các em học sinh tiểu học được phát triển một cách tổng thể để làm nền tảng cho những bậc học tiếp theo. Giúp các em trở thành những người có ích cho cộng đồng xã hội.

Trường PTDTBT-TH Tân Lập

Bài viết liên quan