Đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Đổi mới công tác quản lý đòi hỏi người quản lý không những đổi mới cách nghĩ cách làm mà người quản lý phải biết cách tạo điều kiện cho cái mới phát huy hiệu quả. Người quản lý còn phải biết phân biệt nhìn ra cái mới, quản lý được sự đổi mới và phát huy tác dụng.

THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - TRƯỜNG PTDTBT TH TÂN LẬP

I. NHẬN THỨC VỀ VIỆC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đổi mới công tác quản lý đòi hỏi người quản lý không những đổi mới cách nghĩ cách làm mà người quản lý phải biết cách tạo điều kiện cho cái mới phát huy hiệu quả. Người quản lý còn phải biết phân biệt nhìn ra cái mới, quản lý được sự đổi mới và phát huy tác dụng.

 

  • ( Ảnh Đại Hội CNVC đầu năm )

Chúng ta đang thực hiện chủ đề “đổi mới công tác quản lý”. Đây là việc làm thiết thực, cần thiết mang tầm chiến lược tác động trực tiếp tới chất lượng giáo dục toàn diện của ngành giáo dục nói chung và của trường PTDTBT TH Tân Lập nói riêng. Chính vì thế, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường thì việc đầu tiên đòi hỏi người quản lý trường học phải có phương thức quản lý sao cho phù hợp với tình hình thực tế khách quan, tức là người quản lý phải phân tích thật triệt để những hình thức, giải pháp quản lý của mình đang vận dụng xem những hình thức, giải pháp ... nào còn phù hợp, còn có tác dụng thực sự. Từ những phân tích, tìm ra những hình thức giải pháp nào còn hiệu quả, những giải pháp nào hạn chế và những giải pháp nào không còn tác dụng thậm chí còn phản tác dụng để cải tiến hoặc thay thế toàn bộ nhằm nâng cao hiệu quả của nó đối với công tác quản lý trong nhà trường nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói riêng. Nếu ta làm được như trên tức là ta đang đổi mới công tác quản lý. Ta cũng cần xác định rõ đổi mới công tác quản lý cũng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả những gì đã và đang làm từ trước tới nay để thay bằng một cái gì đó hoàn toàn mới, mà ta chỉ cần thay những gì không còn phù hợp hoặc ít tác dụng, ít hiệu quả bằng những gì có tác dụng hiệu quả hơn. Chúng ta cũng cần quan niệm những giải pháp mới đưa vào, có những giải pháp chưa hẳn là “mới”, có thể trước đây ta chưa biết cách thực hiện, hoặc chưa có điều kiện thực hiện, nay ta mới có điều kiện áp

dụng thì cũng chính là ta đang thực hiện đổi mới công tác quản lý.

 

( Ảnh: Hoạt động ca hát)

Đổi mới công tác quản lý thực sự là việc lựa chọn các giải pháp, biện pháp quản lý sao cho phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời cũng chính là ta biết cách tận dụng những lợi thế ta có, từ đó khắc phục giảm thiểu những bất lợi trong công tác quản lý theo đúng xu hướng thời đại, biết tận dụng và khai thác tối đa những phương tiện hiện đại vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả. Người quản lý của một nhà trường có biện pháp quản lý phù hợp với trường mình thì công tác quản lý ở đó sẽ tốt, phong trào sẽ từng bước đi lên và chất lượng giáo dục ở đơn vị đó sẽ tốt và bền vững hoặc ngược lại.

Chính vì nhận thức được vị trí tầm quan trọng của công tác quản lý và đặc biệt là việc đổi mới công tác quản lý trong nhà trường, những năm vừa qua, BGH trường PTDTBT TH Tân Lập luôn luôn chung tay tìm giải pháp trong công tác quản lý sao cho phù hợp và hiệu quả nhất, chính vì vậy mà phong trào của nhà trường từng bước đi lên. 

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CỦA TRƯỜNG PTDTBT TH TÂN LẬP NHỮNG NĂM VỪA QUA

1. Đổi mới từ kế hoạch, từ việc xây dựng kế hoạch của nhà trường

Kế hoạch của một nhà trường có vị trí và hết sức quan trọng, nếu kế hoạch khoa học, có tính khả thi thì sẽ thúc đẩy phong trào nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng ngược lại, nếu kế hoạch không khoa học thiếu tính khả thi mà chỉ mang tính hình thức, thì không thể góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chính vì kế hoạch hết sức quan trọng và mang tính chiến lược, để nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng và đẩy mạnh phong trào nói chung thì việc xây dựng kế hoạch của một nhà trường phải bài bản và khoa học và có tính khả thi cao.

Đối với việc xây dựng kế hoạch của PTDTBT TH Tân Lập sau khi tập hợp tất cả những ý kiến chỉ đạo của cấp trên Hiệu trưởng dự thảo kế hoạch và tham khảo ý kiến các thành viên và được thực hiện theo 3 bước:

Bước thứ 1: In ấn bản dự thảo gửi các thành viên BGH, cốt cán nghiên cứu trước để có ý kiến, Hiệu trưởng tập hợp trình bày ở hội nghị cốt cán những ý sẽ thay đổi, những ý không thay đổi, và phân tích rõ cơ sở khoa học, tính thực tiễn...

Bước thứ 2: Sau khi đã được chỉnh sửa lần thứ nhất, in ấn gửi tới các thành viên nghiên cứu để có ý kiến tranh luận trực tiếp với Hiệu trưởng từ đó rút ra được tính khả thi, khoa học của bản dự thảo thấy được chỗ đúng, chưa đúng của bản thảo để điều chỉnh.

Bước thứ 3: Sau khi được cấp trên phê duyệt góp ý, BGH xem xét chỉnh sửa cho phù hợp và tiến hành triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên và được coi là nghị quyết của hội đồng nhà trường bắt buộc mọi người phải thực hiện, trong quá trình thực hiện hiện nhiệm vụ năm học phải bám sát kế hoạch, mọi vấn đề tranh luận phải lấy kế hoạch làm xương sống. Có như vậy thì khi xây dựng kế hoạch mọi người mới tham gia góp ý một cách tự giác, tích cực, có trách nhiệm. 

* Việc xây dựng kế hoạch có liên quan đến tất cả các thành viên từ chỉ tiêu, cách đánh giá xếp loại và coi đây là nghị quyết, do đó mọi người buộc phải quan tâm để tham gia góp ý từ đó đã thu hút và khai thác được trí tuệ của tập thể và như vậy là đã đổi mới được công tác quản lý từ việc xây dựng kế hoạch đơn phương của lãnh đạo, các thành viên tiếp nhận thụ động . Từ cách làm trên, kế hoạch đương nhiên có tính khả thi, khoa học khách quan mọi thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tự giác bám vào kế hoạch… tất yếu có hiệu quả và chất lượng giáo dục Tiểu học được nâng lên.

2. Đổi mới việc xây dựng các quy định, quy chế trong công tác quản lý nhà trường:

Việc xây dựng các nội quy, quy chế thực chất là triển khai cụ thể hoá của kế hoạch nhà trường.

- Trước hết hàng năm có những điều chỉnh sửa đổi những quy định không còn phù hợp hoặc hạn chế tác dụng…

- Các quy chế phải xây dựng hết sức cụ thể tỉ mỉ khoa học trong đó phân công từng thành viên cụ thể, cách đánh giá, xếp loại…trong quá trình thực hiện coi đây là văn bản chính thống phải theo mọi thành viên không tuỳ tiện thay đổi theo cảm tính (nếu trong quá trình thực hiện phát hiện có điểm nào đó bất cập thì điều chỉnh bổ sung, như vậy thì xây dựng văn bản mọi người mới tích cực tự giác tham gia góp ý vì có liên quan trực tiếp tới quyền lợi của bản thân mỗi người. Hơn nữa nội dung các quy chế không phải do một người đặt ra mà là của cả tập thể. Hàng năm có thảo luận chỉnh sửa cho phù hợp và đây chính là đang thực hiện đổi mới công tác quản lý).

- Khi xây dựng các quy chế phải lấy hiệu quả và năng suất làm đầu, có như vậy thì quy chế mới có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác của các thành viên trong nhà trường.

- Đã có quy chế cụ thể, việc thực hiện sẽ thuận lợi vì đã có cơ sở để cán bộ giáo viên lấy đó làm thước đo, cán bộ phụ trách dễ dàng đánh giá công bằng, dân chủ và giảm được thời gian họp hành bàn cãi không cần thiết trong quá trình thực hiện (Như vậy chính là đang đổi mới nội dung họp hành - hội nghị sao cho giảm thời gian vô ích để cán bộ giáo viên có thời gian cho nghiên cứu chuyên môn…)

3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

Cụ thể trong những năm vừa qua trường PTDTBT TH Tân Lập đã làm một số việc như sau:

- Nhà trường xây dựng trang Website với mục đích giúp cho công tác quản lý, tuyên truyền và lưu trữ tư liệu của nhà trường góp phần vào việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác cũng như chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

- Nhà trường thực hiện tốt phần mềm quản lý học sinh, quản lý chất lượng học sinh.

- Giáo viên của trường đều có chứng chỉ tin học, đều ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Khai thác triệt để “Ngân hàng đề” của trường

- Quản lý khai thác triệt để tác dụng của tin học trong nhà trường: Tài chính kế toán, công tác phổ cập, ... 

4. Phân công công tác cho các thành viên trong nhà trường có vị trí quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục trong nhà trường:

- Việc phân công, công việc cho các thành viên sao cho đúng người đúng việc, mỗi thành viên đều có điểm mạnh, điểm yếu, ta cần phát huy tối đa những ưu điểm đồng thời hạn chế được những tồn tại của từng cá thể để tạo ra sức mạnh tổng thể, có như vậy mới nâng cao được chất lượng công việc được giao. Tạo mọi điều kiện để cán bộ GV – CNV phát huy năng lực sở trường của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Phân công phải mang tính ổn định nhưng lại phải định hướng cho những năm sau, vừa phải đảm bảo trước mắt vừa phải bảo đảm cho sự phát triển, do đó khi phân công vừa mang tính luân chuyển để bồi dưỡng kế thừa, phải mạnh dạn giao việc cho cán bộ giáo viên trẻ, phân công giáo viên trẻ dạy cặp với giáo viên có kinh nghiệm để học tập chuyên môn chuẩn bị lực lượng cho những năm tiếp theo.

5. Công tác thi đua:

Phải thật sự khách quan dân chủ đúng thành tích của từng thành viên nhất thiết phải theo quy chế thi đua đã được tập thể xây dựng từ đầu năm học, không thiên vị.

- Đưa ra chỉ tiêu cụ thể để từng cá nhân theo đó mà phấn đấu.

- Có hình thức đánh giá xếp loại theo thứ tự và tất cả phải trên nguyên tắc lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy thi đua làm động lực thúc đẩy phong trào và tất nhiên là kèm theo không chỉ là những lời động viên mà còn kèm theo các quyền lợi về kinh tế mà họ phải được hưởng. Tránh tình trạng khi làm thì nhìn vào những người có năng lực, khi hưởng thụ thì cào bằng nếu như vậy sẽ không những không khuyến khích những người có tài, tích cực mà còn tạo điều kiện cho những thói chây lười phát triển, làm hạn chế phong trào.

6. Tạo ra sự đồng nhất và sức mạnh tổng hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường.

- Trong nhà trường mỗi tổ chức đều hoạt động theo điều lệ và những quy định riêng của tổ chức đó, nhưng lại cùng chung mục đích, lãnh đạo nhà trường phải biết cách tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát huy sức mạnh của họ, nhưng nếu chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động thì chưa đủ, mà lãnh đạo còn phải biết cách tạo điều kiện cho các tổ chức liên kết và phối kết hợp với nhau để tạo ra sức mạnh tổng thể có như vậy thì chất lượng giáo dục mới tốt được.

7. Khơi dậy phong trào đổi mới trong đơn vị mình và phải biết cách “quản lý sự đổi mới”

- Đổi mới công tác quản lý không phải là chỉ ở người đứng đầu cơ quan, mà sự đổi mới đó phải được mọi thành viên trong đơn vị thực hiện một cách tự giác trong mọi việc làm, mọi thời điểm. Đổi mới không phải đòi hỏi một cái gì đó lớn lao mà đổi mới từ những những việc làm bình thường trong hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ở tất cả mọi người, những gì không còn phù hợp hoặc ít tác dụng thì thay bằng cái phù hợp hơn, tác dụng hơn.

- Đổi mới công tác quản lý cũng có nghĩa là tất cả những người lãnh đạo trong đơn vị biết khai thác cái mới của mọi thành viên trong đơn vị, biết khích lệ mọi người tìm ra cái mới, vận dụng cái mới. Người lãnh đạo biết quản lý cái mới hay nói một cách khác là biết “quản lý sự đổi mới”. Có như vậy thì mới thực sự đổi mới và có hiệu quả.