13/02/19  Chuyên đề Giáo dục  63
Đổi mới công tác quản lý đòi hỏi người quản lý không những đổi mới cách nghĩ cách làm mà người quản lý phải biết cách tạo điều kiện cho cái mới phát huy hiệu quả. Người quản lý còn phải biết phân biệt nhìn ra cái mới, quản lý được sự đổi mới và phát huy tác dụng.
 04/12/18  Chuyên đề Giáo dục  85
Mỗi sáng mai thức đậyChúng em đi đến trường Thì gặp cô tổng phụ trách Lúc bảy giờ không phút
 14/11/18  Chuyên đề Giáo dục  75
Mấy ai là kẻ không thầyThế gian thường nói không thầy sao nên.
 14/11/18  Chuyên đề Giáo dục  79
Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”. Đó là ngày để những học trò nhớ ơn về công dạy dỗ, dưỡng dục đến những người thầy, người cô của mình.
 25/10/18  Chuyên đề Giáo dục  115
SỐ PHẬN TRẺ VÙNG CAOSáng hôm ấy, Ông Pó và Bà Mái ngồi tại bàn uống nước, Lia đang đang ngồi đọc chuyện ở hiên bên hè, ông Pó nói với vợ
 02/05/18  Chuyên đề Giáo dục  18021
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược Việt Nam từ 1945 đến 1954, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là trận tiêu diệt lớn nhất của Quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh bại “kế hoạch Nava” của thực dân ...