02/05/18  Chuyên đề Giáo dục  244
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược Việt Nam từ 1945 đến 1954, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là trận tiêu diệt lớn nhất của Quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh bại “kế hoạch Nava” của thực dân ...
 02/05/18  Chuyên đề Giáo dục  30
Ai cũng có những kỉ niệm ngọt ngào để mà nhớ, mà thương. Với tôi kỉ niệm về những ngày đầu tiên công tác tại trường Tiểu học Tân Lập nay là trường PTDTBT TH Tân Lập đã in sâu vào tâm trí tôi. Trường chúng tôi được xây dựng trên một quả đồi gập ghềnh sỏi đá, xung quanh là đồi núi
 13/03/18  Chuyên đề Giáo dục  117
         Sự huy động cộng đồng tham gia vào việc giáo dục năng lực, phẩm chất học sinh là một yếu tố không nhỏ góp phần lớn thắng lợi của nhà trường trong việc giáo dục các năng lực, phẩn chất cho các em.